Jokaisessa työympäristössä on jonkin verran äänisaastetta ja meteliä, joka saattaa joskus haitata merkittävästi työhön keskittymistä ja siten työterveyttä sekä hyvinvointia. Silloin kaikki ylimääräinen häly ja tarpeeton meteli tulisi saada poistettua, jotta työntekijöillä on mahdollisuus keskittyä työhön ilman häiriötekijöitä.

Häiriön aiheuttajana liikennecomputer-564136_960_720

Joskus, jos toimiston perusrakenteet tai ikkunat eivät ole riittävästi eristettyjä, liikenteen melu saattaa häiritä työpaikalla keskittymistä. Tämä enää harvoin pitää paikkaansa nykyajan toimistossa, mutta asiakkaiden tullessa toimistoon sisään ja lähtiessä sieltä ulos voimakas liikenteen meteli voi häiritä työpäivän kulkua. Jos mahdollista, toimiston äänieristykseen tulisi kiinnittää huomiota. Asiakkaille tarkoitetut ovet, jos niitä käytetään paljon, olisi myös hyvä korvata tuplaovilla, jossa asiakas astuu ensin sisään välieteiseen ja sitten vasta toimistoon, jolloin ulkoa tuleva meteli voidaan minimoida.

Laitteet ja älypuhelimet

Jatkuva puhelimen hälytysääni kiireisessä toimistossa voidaan laskea melusaasteeksi, joka saattaa aiheuttaa keskittymisvaikeuksia ja tarpeetonta estettävissä olevaa stressiä. Siksi puhelinten äänet tulisi joko poistaa kokonaan tai muuttaa sellaisiksi, että ne ovat mahdollisimman vähän häiritseviä. Kirkkaat kovat äänet häiritsevät enemmän kuin matalasointuiset tai vaikkapa luonnossa toistuvat äänet. Nykyään monissa puhelimissa on mahdollisuus muokata äänen voimakkuutta ja soittoääntä niin, ettei siitä aiheudu turhaa stressiä muille työntekijöille.

Muiden työntekijöiden äänet

Lähes kaikissa toimistossa työskentelee useita työntekijöitä, joskus jopa kymmeniä. Joissakin paperitöissä ja muissa toimistotehtävissä voi olla mahdollista saavuttaa hiirenhiljainen toimisto, mutta useimmiten se ei ole mahdollista. Asiakaskontaktien hoito ja meneillään olevista projekteista puhuminen on tavallista työpaikalla, mutta jos toimistossa on voimakas kaiku, voi olla että tavallisista äänistä saattaa tulla kohtuullisen suuri ongelma. Silloin on tärkeää minimoida tarpeettomat äänet ja sopia yhteiset säännöt työpaikalla esimerkiksi äänen voimakkuuden käytöstä. Monissa toimistoissa asiakkaita vastaanottavien tilat ovat etualalla, kun taas pelkästään toimiston työtä tekevät voivat olla erillisessä huoneessa, joissa asiakkaiden kanssa käydyt keskustelut eivät häiritse omaan työhön keskittymistä.

Hyvässä yhteistyössä on otettava huomioon työkumppanit, sillä mikä tahansa jatkuva stressissä purkautuva ääni saattaa häiritä. Joskus hermostuneessa mielentilassa työskentelevä työntekijä saattaa napsutella pöytää tai naputella kuulakärkikynää tahattomasti, joka voi luoda stressiä myös muihin työntekijöihin. Usein yhteisymmärrykseen voi päästä avoimella myönteisellä keskustelulla.