Toimiston yhteishengen parantaminen fyysisin keinoin

Voidakseen nauttia työstään, on toimistossa ahkeroivien työntekijöiden myös arkisten työrutiiniensa lisäksi voitava nauttia työyhteisönsä tuesta. Jotta saumaton yhteistyö olisi mahdollista, työntekijöiden on ensinnäkin tunnettava toisensa, eikä se välttämättä onnistu hektisessä työympäristössä. Toimistossa on kuitenkin mahdollista toteuttaa leikkimielisiä kisailuja ja pelejä, joiden avulla työntekijöiden olisi helpompi olla yhdessä erityisesti puolueetonta ja harmitonta hienovaraista fyysistä kosketusta käyttäen.

Tutustuminen fyysisen kontaktin kauttakeyboard-1628551_960_720

Vaikka kulttuurimme määrittelee useimmiten fyysisen kosketuksen rajoitukset ja omalle henkilökohtaiselle tilalle on omat kirjoittamattomat sääntönsä, toimistoympäristössä oleva konservatiivisuus ei aina ole hyväksi. Tutkimuksissa on todettu, että työntekijät tuntevat painetta ja sosiaalista stressiä enemmän työssä, jossa on viileä ilmapiiri, kuin tilassa, jossa kaikki osapuolet tuntevat toisensa ja ovat päässeet läheisemmälle tasolle keskenään.

Kunnioitus ennen leikkejä

Kaikki erilaisista kulttuureista ja henkilökohtaisista tottumuksista johtuvat erot ihmisen fyysisen kosketuksen tai läheisyyden osoittamisessa eroavat suuresti toisistaan, joten niitä on tärkeää kunnioittaa ja kaikkiin peleihin osallistuminen tulisi olla vapaaehtoista. Työnantajan on myös oltava herkkä huomioimaan ja puuttumaan mahdolliseen seksuaaliseen häirintään työpaikalla. Mutta jos sellaisesta ei ole epäilystä, kaikkia työntekijöitä mukaan kannustamalla voidaan saada leppoisampi ja miellyttävämpi yhteishenki, josta kukaan ei jää ulkopuoliseksi.

Toimistotyöntekijät solmussa

Esimerkiksi voitaisiin ottaa yksinkertainen, hienoista läheistä kontaktia vaativa leikki, joka voidaan toteuttaa missä tahansa toimistossa tunnelman rentouttamiseksi. Solmu on leikki, joka saattaa olla tuttu lapsuuden ajalta, mutta joka toimistohengessä saattaa olla omiaan lähentämään työtovereita toisiinsa. Leikissä kaikki paitsi yksi asettuvat piiriin ja ottavat toisiaan käsistä kiinni, jonka jälkeen tämä yksi ulkopuolelle jäävä henkilö kääntää selkänsä samalla kun piirissä olevat työntekijät tekevät piiristään ”solmun” liikkumalla toistensa raajojen ali tai yli vapaamuotoisesti. Kun solmu on sopivasti sekaisin, ylitse jäänyt selvittää sen pyytämällä solmun osallisia liikkumaan haluamallaan tavalla. Piirissä olevien kädet tulee olla kiinni toisissaan ja leikki loppuu, kun solmu on selvitetty ja piiri palaa alkuperäiseen muotoonsa. Sitten edellinen solmun selvittäjä tekee uuden solmun muiden kanssa samalla kun toinen työntekijä jää ulkopuolelle solmun selvittämistä varten. Yleensä hetken selvittelyn jälkeen jokainen työntekijä on huvittunut ja leikkisämmällä mielellä ja fyysinen kosketus helpottaa yhteishenkeä.