Työhyvinvoinnin ja terveyden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että työympäristössä ehkäistään mahdolliset vaaratilanteet ja laitteet, jotka saattaisivat aiheuttaa vahinkoa työntekijöille heidän ollessaan toimistossa päivästä toiseen. Hyvinvointiin työssä siis vaikuttaa merkittävästi työturvallisuus, jota ei koskaan voi aliarvioida, vaikka toimisto ei olekaan työpaikoista se vaarallisin.

Sähkölaitteiden toimivuusworkplace-828692_960_720

Jotta toimistoympäristö on varmasti työntekijöille turvallinen, on ennen toimistotiloihin muuttamista tai remontin aikana varmistuttava, että kaikki sähköliitännät ovat lain mukaiset ja turvalliset. Yleensä sähköalan ammattilaisten on hoidettava sähköasiat kuntoon tai jos niissä ilmenee poikkeavuuksia tai oikosulkuja, työntekijät eivät voi itse mennä korjaamaan tilannetta, vaan paikalle on aina kutsuttava alan ammattilainen. Siten voidaan varmistua että liitännät ovat turvalliset ja töpseleihin kytkettäviä sähkölaitteita ja valokatkaisimia voidaan turvallisesti käyttää.

Hyvä järjestys vähentää työtapaturmia

Jotta mahdollisilta työtapaturmilta voidaan välttyä, jokaisella toimiston ja mahdollisen henkilökunnan keittiön esineellä tulee olla sille kuuluva paikkansa. Siten myös työn tehokkuutta voidaan lisätä, sillä työaikaa ei kulu esineiden etsimiseen. Terävät keittiö välineet, kuten sakset, ruokailuvälineet ja puukot, tulee aina pitää niille kuuluvilla paikoilla ja ruokailla erikseen tarkoitetussa ruokatilassa. Toimiston puolella normaalit toimistovälineet, kuten niittaajat, kynät, rei’ittäjät ja kirjapainot taas on hyvä pitää omilla paikoillaan esimerkiksi niille tarkoitetuissa kaapeissa. Työstä lähdettäessä työpöytä tulee jättää siistiksi, jottei esimerkiksi siivooja voi vahingossa satuttaa itseään työpöytää siivotessaan.

Vaaratilanteiden välttäminen

Tietokoneista, internetlaitteista, tulostimista ja muista toimiston elektronisista laitteista lähtee useimmiten virtajohto töpseliin. Johtojen on aina oltava ehjät ja jos puutteita havaitaan, kyseinen johto tai laite tulisi poistaa välittömästi käytöstä. Tärkeää on myös asetella toimiston elektroniset laitteet niin, etteivät johdot pääse kompastuttamaan ketään. Käytävillä ja yleisillä kulkuväylillä roikkuvia tai lepääviä johtoja tulisi ehdottomasti välttää, mutta mikäli se ei ole mahdollista, johto tulisi kiinnittää lattiaan huomioteipillä, jotta siihen kompastuminen ei olisi todennäköistä.

Kaikkien laitteiden kunnosta tulee huolehtia säännöllisesti. Vaikka on epätodennäköistä, että epäkunnossa oleva laite rikkoutuisi räjähdysmäisesti, ylikuumentumisesta tai virtaviasta johtuvat riskit on pidettävä minimissä. Jos on aihetta epäillä, ettei jokin elektroninen laite, kuten tulostin tai mikroaaltouuni, ole turvallinen työpaikalla, on tärkeää korjauttaa laite tai vaihtaa se uuteen.