Tavallisen toimiston työarjen piristämiseksi kannattaa työnantajan panostaa, jotta työilmapiiri pysyy myönteisenä ja työssä puurtavat työntekijät myönteisinä ja motivoituneina. Tutkimusten mukaan useita vuosia samassa työpaikassa pysyneet työntekijät hyödyttävät yritystä merkittävästi, sillä silloin yrityksellä ei kulu rekrytointiin ja uusien työntekijöiden kouluttamiseen pitkiä aikoja, vaan kaikki voimavarat voidaan keskittää hyväksi todettujen työntekijöiden ylläpitämiseen mielekkäässä ympäristössä.company-396708_960_720

Kokeneet työntekijät voivat antaa oman jatkuvasti kehittyvän työpanoksensa, joka vuosien varrella on yleensä huomattavasti parempi kuin aloittavien työntekijöiden. Silloin sekä työntekijä että työnantaja voivat hyötyä pysyvästä työsuhteesta. Työnantajan on siksi tärkeää ylläpitää hyvää työilmapiiriä ja palkita työntekijä hyvästä työpanoksesta. Luontevia aikoja on palkita työntekijät jonkun työjakson päätteeksi, esimerkiksi vuoden lopussa, työsuhteen täyttäessä vuosia tai jonkun tietyn työprojektin päätteeksi.

Vuosittain annettavat palkkiot vuoden päätteeksi

Useilla työyhteisöllä on tapana palkita työntekijät vuoden päätteessä hyvästä työstä esimerkiksi lahjakortilla tai mahdollisella rahalahjoituksella, sillä vuoden aikaan sopivasti annetaan muutenkin lahjoja. Vuosittaisten lahjojen on todettu auttavan merkittävästi työssä jaksamista, joten tähän palkkioon kannattaa hieman investoida. Jos yrityksen talous ei anna myöden lahjoittaa tuntuvaa summaa, pienikin puolueeton muistaminen kaikkien työntekijöiden välillä on hyvä lisä kohottamaan tunnelmaa.

Palkkiot, kun työntekijä täyttää vuosia yrityksessä

Jokaisen työskennellyn vuoden mukaan työntekijän peruspalkan tulisi hieman nousta voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan, joka voi toimia hyvänä kannustimena työssä jatkamiseen. Työnantaja voi myös omalta osaltaan kannustaa vanhoja työntekijöitä siten, että nostaa palkkaa hieman enemmän, kuin mitä työehtosopimuksessa vuosittain vaaditaan. Siten työntekijä voi tuntea, että hänen työpanostaan arvostetaan työnantajan toimesta, joka voi osaltaan auttaa työmotivaatiossa ja työn laadun parantamisessa entisestään.

Projektin valmiiksi saattaminen on hyvä palkita

Silloin, kun vaativa projekti saadaan vihdoin päätökseen tai jos työssä tietty aikakausi päättyy, se voi olla sopiva aika palkita työssä uurtaneet työntekijät. Palkinnon saaminen auttaa uuden työtehtävän aloittamisessa motivoitunein mielin, aivan kuten vuosittaisetkin palkkiot.

Hyvitys tai palkinto yrityksen mahdollisuuksien mukaan

Paljon riippuu yrityksen mahdollisuuksista rahoittaa erilaisia palkintoja työntekijöilleen, mutta mielessä kannattaa pitää, että asiantunteva työntekijä tuottaa yritykselle normaaleissa olosuhteissa huomattavan määrän enemmän rahaa, kuin aloitteleva kokematon työntekijä.