Nykyajan työelämä on usein valitettavan kiireistä ja stressaavaa eikä olekaan ihme, että moni työntekijä on burn outin partaalla. Suomessa on jo nyt nuoria, jotka ovat työkyvyttömyyseläkkeellä, mikä on erittäin huolestuttava ilmiö. Tästä syystä burn outin ennaltaehkäisy onkin erittäin tärkeää. Tälle sivulle on koottu muutamia vinkkejä, joiden avulla työn aiheuttamaa burn outia voidaan ehkäistä.

Hyvä työilmapiiri auttaa ehkäisemään burn outia

Hyvä työilmapiiri on avainasemassa pyrittäessä ennaltaehkäisemään työntekijöiden loppuunpalamista. Esimerkiksi työpaikkakiusaaminen pitää kitkeä työpaikoilta täysin ja pysäyttää jo alkutekijöissään. On tärkeää, että yrityksen kaikki työntekijät tietävät yrityksen vision ja tavoitteet ja kokevat nämä mielekkäiksi. Ponnistelu kohti yhteisen vision saavuttamista auttaa jaksamaan haastavassakin työssä. Työyhteisössä on tärkeää huolehtia, ettei kukaan jää työpaikalla yksin tai koe olevansa työyhteisön silmätikku,

Hyvä johtaminen auttaa luomaan hyvää ilmapiiriä sekä ehkäisemään työntekijöiden uupumista

Johtajan asema on erittäin tärkeä työuupumuksen ehkäisyssä. Hyvällä johtamisella on ensiarvoisen tärkeä asema hyvän työilmapiirin luomisessa ja tätä kautta työntekijöiden työuupumuksen ehkäisyssä. Reilu johtaja kohtelee kaikkia työntekijöitä tasa-arvoisesti ja hänellä on sosiaalista pelisilmää, jonka avulla erinäiset eripurat voidaan ratkaista työpaikalla jo niiden alkuvaiheessa. Työtehtävät tulisi myös rakentaa siten, etteivät työntekijät koe liiallista kiirettä. Heillä tulisi myös olla mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. On nimittäin koettu, että jos työntekijällä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten hän työnsä tekee, tuntee hän helposti työnsä epämielekkääksi. Jos työpaikalla tapahtuu erityisen raskaita asioita, on tärkeää tarjota työntekijöille tilaisuus puhua näistä asioista ammattilaisen kanssa.

Työyhteisön yhteiset virkistyspäivät voivat auttaa kehittämään työilmapiiriä sekä ehkäisemään työntekijöiden uupumista

On tärkeää, että työyhteisöissä vallitsee hyvä me-henki. Tällaisen hengen luomiseksi on hyvä idea tehdä työyhteisön kanssa myös kaikenlaista muuta kuin arkityötä. Erilaiset työyhteisön yhteiset virkistyspäivät auttavat hitsaamaan työyhteisön yhteen. Ne myös auttavat työntekijöitä tutustumaan toisiinsa entistä paremmin. Virkistyspäivä voi olla vaikkapa eväsretki laavuille tai yhteinen saunailta.

On tärkeää, että elämässä on muutakin kuin työ

Vaikka työ onkin monelle erittäin tärkeä osa elämää, niin on tärkeää, että elämässä on muutakin kuin työ. Vapaa-aikaa pitää jäädä riittävästi, jotta työntekijä ehtii palautua. Onkin tärkeää valita juuri sellaista tekemistä, josta itse tykkää.

Joku saattaa seurata mielellään televisiosta esimerkiksi nuorten em koripalloa ja joku toinen taas haluaa päästä vapaa-ajallaan luonnonhelmaan. Moni tykkää matkustella tai harrastaa liikuntaa, mutta toiset taas ovat haastavan työn jälkeen niin väsyneitä, että oleilevat mieluiten kotona esimerkiksi hyvän kirjan tai mukavan tv-ohjelman parissa. Piditpä sitten mistä tahansa vapaa-ajantoiminnasta, tärkeintä on, että palaudut työstä ja saat mahdollisuuden rentoutua.

Usein sanotaan, ettei työtä pitäisi viedä mukaan kotiin ja tähän pitäisi pyrkiä myös ajatuksen tasolla. Vaikket veisikään kotiin valtaisia työpaperipinoja tai työtietokonetta, saatat tästä huolimatta viedä työn kotiisi ajatuksissasi, mikä saa sinut helposti vaikuttamaan kotona poissaolevalta. Tämä vaikuttaa helposti ihmissuhteisiisi negatiivisella tavalla.

Jos huomaat työuupumuksen merkkejä, tartu niihin ajoissa

Jos huomaat itselläsi, läheiselläsi tai työtoverillasi työuupumuksen merkkejä, puutu niihin ajoissa. Apua on saatavilla, mutta sitä kannattaa hakea ajoissa. Uupuminen ei ole häpeä. On hyvä, jos voit puhua läheistesi kanssa sinua kuormittavista asioista, mutta toisinaan voi olla vielä parempi puhua ulkopuolisen ammattilaisen kanssa. Ammattilainen osaa katsoa tilannettasi aivan toisenlaisesta näkökulmasta käsin. Älä jää uupumuksesi kanssa yksin äläkä jätä uupunutta läheistäsi tai työtoveriasi yksin.

Millaisia oireita burn out aiheuttaa?

Burn outin aiheuttamat oireet voivat olla kovin moninaisia. Saatat tuntea itsesi erityisen väsyneeksi. Elämä ei ehkä tunnu kovin mielekkäältä ja sinun on vaikeaa nousta aamuisin ylös sängystä. Töihin lähtö saattaa tuntua erityisen vaikealta. Työ ei tunnu mielekkäältä ja haluaisit vaihtaa työpaikkaa, muttet oikein jaksa tehdä mitään asian eteen. Saatat unohdella asioita ja kokea, ettei sinulla ole aikaa tehdä kaikkia vaadittuja tehtäviä vaaditussa ajassa tai saatat kokea, että omaan työhösi liittyvät vaikutusmahdollisuudet ovat olemattomat. Toisinaan burn outin oireet saattavat olla myös fyysisiä. Päänsärky, ylimääräinen sydämentykytys tai epämääräinen huono olo voivat olla työuupumuksen merkkejä. Sinulla saattaa olla jopa itsetuhoisia ajatuksia. Kuulostaako tutulta? Jos kuulostaa, on aika hakea apua.