Toimistossa työskennellessään ei ole aina mahdollisuus vaikuttaa työtehtäviin ja niihin yksittäisiin aiheisiin, joita toimistossa päivästä toiseen käsitellään. Toisinaan työtehtävissä ei ole varaa erilliseen huumoriin tai leikinlaskuun, mutta työpaikan yleistä ilmapiiriä voidaan huomattavasti parantaa myönteisellä hieman humoristisella asenteella. Töiden on tietenkin tultava tehdyiksi, mutta myönteinen asenne ei kulttuurissamme välttämättä tule esille, ellei siihen erikseen kiinnitetä huomiota. On tärkeää, että erityisesti työstä vastaavat ja työpaikkaohjaajat kannustavat myönteiseen ajatteluun, vaikka epäkohdilla ja kielteisyydelläkin on oma paikkansa tarpeen vaatiessa.

Kevennetty perjantai

Management Workplace Office Chair Table

Toimistolla voi olla hyvä valita päivä, jolloin erityisesti pyritään kohottamaan yhteisön mielialaa ja tähän voi olla sopivin esimerkiksi joka viikon päättävä perjantai, jolloin työntekijät pääsevät pian viikonlopun viettoon. Toisaalta myös jonain muunakin viikonpäivänä voidaan parantaa työilmapiiriä. Monissa työpaikoissa kommunikoidaan keskenään sähköpostin välityksellä ja vaikka postien sisältö on aina pidettävä asiallisena, on kuitenkin välillä piristävää saada sähköpostiviesti, jossa on esimerkiksi vitsi videon tai kuvan muodossa. Huumori ei ole pahasta, joten sillä voi olla oma pieni paikkansa työn arjessa, kuten pieni ripaus mausteetta hyvässä ruoassa.

Tapoja viestiä työyhteisössä

Joskus työntekijöiden väliseen kommunikointiin voidaan käyttää jokaisella näyttöpäätteellä erikseen avattavaa chat-ikkunaa, jonka avulla voidaan käydä keskusteluja työasioista. Joissakin toimistossa tehtävissä töissä työnkuva on varsin itsenäinen, jolloin ei ole mahdollisuutta olla suuressa määrin kanssakäymisissä muiden työntekijöiden kanssa, jolloin kirjallisella sähköisellä kannustavalla tai humoristisella viestillä voi olla oma paikkansa silloin tällöin toisten työntekijöiden arjen piristeenä.

Huomioitavaa on, että työpaikalla ei todennäköisesti ole hyvä eikä sopivaa käyttää sosiaalisen median palveluja. Ne eivät ole oikea työkalu parantamaan työyhteisön keskinäisiä välejä, sillä useimmissa työyhteisössä vaaditaan luottamuksellisuutta työhön liittyvissä asioissa, joka ei aina ole taattua erilaisissa sosiaalisissa medioissa.

Myönteinen mieli jaksamiseen

Tutkimuksissa on osoitettu, että huumorin merkitys on valtava, jotta työssä voidaan viihtyä. Jos ilmapiiri työympäristössä on kireä tai samassa työpaikassa olevat työntekijät eivät tunne pystyvänsä kommunikoimaan vapaasti toistensa kanssa, on tärkeää pyrkiä parantamaan tunnelmaa. Kaikenlainen yhteistoiminta on positiivista, mutta nauramisella ja huumorilla voidaan vapauttaa parhaiten työssä ilmenevää välitöntä stressiä.